Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
F   010 429 26 32

Elos education

Op de Rotterdamse LMC Young Business School en G.K. van Hogendorp speelt internationalisering van het onderwijs een grote rol. De scholen zien het als hun taak – gedragen door de visie op ondernemen en ondernemerschap – om met kwaliteiten zoals het vergroten van  zelfstandigheid, het  nemen van beslissingen, het dragen van verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, leerlingen optimaal voor te bereiden op vervolgstudie en beroep – en dat ook binnen internationale context. In een multiculturele en internationaal georiënteerde (haven)stad als Rotterdam, mag grensverleggend onderwijs niet ontbreken!

 Wat is Elos

De samenleving wordt onmiskenbaar steeds internationaler en complexer en tegelijk ook kleiner. Onder invloed van moderne communicatietechnologie en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren. Wij geloven dat Elos een wezenlijke bijdrage aan deze samenleving kan leveren door elke nieuwe generatie jonge mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. 

Jonge mensen zullen zich met behulp van Elos met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Op deze wijze dragen wij bij aan een betere Europese en mondiale samenleving: een gezonde en veilige samenleving waarin leven, wonen, werken en leren voor ieder individu en iedere groepering betekenisvol en inspirerend zullen zijn.

De missie van Elos draait dus niet alleen  om het onderwijs of het leren. We bereiden de leerlingen voor op het werken in een internationale omgeving en op het leven in een internationale samenleving.

Wat doet een Elos leerling

Een Elos leerling heeft aan het einde van zijn of haar middelbare school carrière ten minste de volgende ervaring en kennis:

  • ervaring met internationale samenwerking met leeftijdsgenoten
  • kennis van één of meerdere moderne vreemde talen
  • kennis van Europa en de wereld
  • is in staat kritisch en analytisch naar Europa en de wereld te kijken
  • beschikt over een wil om te leren en open te staan voor andere ideeën en culturen
  • heeft ervaring met ondernemerschap
  • heeft ervaring met samenwerking in een internationale omgeving
  • heeft ervaring met sociale en culturele verschillenOm dit voor leerlingen en scholen praktisch en controleerbaar te maken heeft het Elos netwerk leerlingen eisenlijstjes gemaakt. Deze zijn onderverdeeld in junior (onderbouw) en senior (bovenbouw) eisen voor de 3 onderwijsniveaus. Een Elos leerling dient aan het einde van de beschreven periode te voldoen aan de relevante eisen.

Wat is een Elos school 

  • Vanuit het Elos netwerk zijn er voor het vmbo, de havo en het vwo schoolstandaarden ontwikkeld. Kenmerken van het Elos-onderwijsprogramma:
  • Leerlingen die Elos volgen krijgen een zeer gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. Verder worden er modules aangeboden in een of meer vreemde talen. Het aanbod omvat ook samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, uitwisselingen en bijzondere projecten en activiteiten, op school of daarbuiten.
  • Een Elos-school biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs gedurende de hele voortgezet onderwijs carrière. Elos leerlingen worden optimaal voorbereid op de internationale samenleving van vandaag de dag. Elos-scholen zorgen voor inbedding van Europese en Internationale Oriëntatie in hun curriculum en geven leerlingen de mogelijkheid 2 talen op hoog niveau te leren.

De door de leerlingen verworven vaardigheden zijn gebaseerd op het ‘Common Framework for Europe Competence’ (CFEC) (5.2).

Het CFEC is ontwikkeld door het Europese Elos netwerk:

 1. Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma;
 2. verwerven van Europees gevalideerde/gedragen competenties (CFEC);
 3. versterkt Moderne Vreemde Talen Onderwijs (VTO);
 4. internationale uitwisselingsprogramma’s;
 5. digitale vormen van internationale samenwerking en uitwisseling;
 6. diverse internationale activiteiten.
Ga snel naar
Belangrijk nieuws

94% geslaagd!!