Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Global Citizenship
img

Op de Young Business School Rotterdam speelt internationalisering van het onderwijs een grote rol. De school ziet het als taak – gedragen door de visie op ondernemen en ondernemerschap – om met kwaliteiten zoals het vergroten van  zelfstandigheid, het  nemen van beslissingen, het dragen van verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, leerlingen optimaal voor te bereiden op vervolgstudie en beroep – en dat ook binnen internationale context. In een multiculturele en internationaal georiënteerde (haven)stad als Rotterdam, mag grensverleggend onderwijs niet ontbreken!

 Wat is Global Citizenship

De samenleving wordt onmiskenbaar steeds internationaler en complexer en tegelijk ook kleiner. Onder invloed van moderne communicatietechnologie en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren. Wij geloven dat Global Citizenship een wezenlijke bijdrage aan deze samenleving kan leveren door elke nieuwe generatie jonge mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. 

Jonge mensen zullen zich met behulp van Global Citizenship met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Op deze wijze dragen wij bij aan een betere Europese en mondiale samenleving: een gezonde en veilige samenleving waarin leven, wonen, werken en leren voor ieder individu en iedere groepering betekenisvol en inspirerend zullen zijn.

De missie van Global Citizenship draait dus niet alleen  om het onderwijs of het leren. We bereiden de leerlingen voor op het werken in een internationale omgeving en op het leven in een internationale samenleving.

Wat doet een Global Citizenship leerling

Een Global Citizenship leerling heeft aan het einde van zijn of haar middelbare school carrière ten minste de volgende ervaring en kennis:

  • ervaring met internationale samenwerking met leeftijdsgenoten
  • kennis van één of meerdere moderne vreemde talen
  • kennis van Europa en de wereld
  • is in staat kritisch en analytisch naar Europa en de wereld te kijken
  • beschikt over een wil om te leren en open te staan voor andere ideeën en culturen
  • heeft ervaring met ondernemerschap
  • heeft ervaring met samenwerking in een internationale omgeving
  • heeft ervaring met sociale en culturele verschillen

Wat is een Global Citizenship school 

  • Vanuit het Global Citizenship netwerk zijn er voor het vmbo, de havo en het vwo schoolstandaarden ontwikkeld. Kenmerken van het Global Citizenship-onderwijsprogramma:
  • Leerlingen die Global Citizenship volgen krijgen een zeer gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. Verder worden er modules aangeboden in een of meer vreemde talen. Het aanbod omvat ook samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, uitwisselingen en bijzondere projecten en activiteiten, op school of daarbuiten.
  • Een Global Citizenship-school biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs gedurende de hele voortgezet onderwijs carrière. Elos leerlingen worden optimaal voorbereid op de internationale samenleving van vandaag de dag. Global Citizenship-scholen zorgen voor inbedding van Europese en Internationale Oriëntatie in hun curriculum en geven leerlingen de mogelijkheid 2 talen op hoog niveau te leren.
Ga snel naar