Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
F   010 429 26 32

Nieuwe mavo

De Internationale Business mavo is een nieuwe ondernemende internationaal georiënteerde opleiding. Je hebt regelmatig contact met het internationale bedrijfsleven.

Mavo ‘Rotterdam en de wereld’ 

De mavo-opleiding ‘Rotterdam en de Wereld’ is uitgewerkt in vier thema’s:

  1. Rotterdam en de Haven
  2. Haven en Europa
  3. Europa en de Wereld
  4. Rotterdam en de Wereld; de verbindingen. 

Opbouw en vorm van de opleiding

De opleiding ‘Rotterdam en de Wereld’ beslaat vier jaar. De eerste twee jaar zijn oriënterend. In het derde en vierde jaar specialiseert de leerling zich. Rode draad: Internationaliseren en de haven.

De leerling heeft bij het volgen van deze opleiding niet het gevoel dat hij elke dag ‘naar school’ gaat. De opleiding speelt zich voor een groot deel af door middel van intensief contact met bedrijven en in praktijkruimtes. De meer dan gemiddelde internationaal gerichte praktijkgerichte thema’s maken het verschil. 

Eerste jaar: Rotterdam en de Haven

In het eerste jaar gaat het vooral om het ontwikkelen van sociale competenties, studievaardigheden en brede (beroeps)oriëntatie. De leerling leert hoe de opleiding in elkaar zit en wat er van hem verwacht wordt. Van meet af aan staat de opleiding in het teken van de haven. Excursies en projecten vormen een vast onderdeel van het programma. Vakken/beroepen worden geïntroduceerd middels gastdocenten/workshops. 

Tweede jaar: De haven en Europa

In het tweede jaar wordt de blik verbreed. Thema’s als De haven en Rotterdam en de plaats die Rotterdam internationaal inneemt staan het gehele jaar centraal. 

Derde jaar: Europa en de Wereld

In het derde jaar ontdekt de leerling de plek die Europa in de wereld inneemt in relatie tot de Rotterdamse haven. Hij kan het Rotterdamse havenbedrijf relateren aan andere havens in de wereld. 

Vierde jaar: Rotterdam en de Wereld; de verbinding

Het vierde jaar staat in het teken van de verbinding tussen de haven van Rotterdam en de wereld. De leerling brengt alle thema’s met elkaar in verband.

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Woensdag 22 januari
Open middag en avond