Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Samenwerking YBSR en RSC

YBSR staat erom bekend verder te kijken dan de ondernemende neus lang is. Ook op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling en samenwerking wordt gedacht in kansen en mogelijkheden. RSC is eveneens een ondernemende school, die werkt met een gestructureerd leerplan dat is afgestemd op de leeftijdsfasen van kinderen in hun ontwikkeling tot jongvolwassenen. In deze afstemming van de leerstof op de leeftijdsfasen is RSC uniek.
YBSR en RSC zijn blij in elkaar een sterke inhoudelijke partner gevonden te hebben. Het samenwerken en het bundelen van krachten leidt immers tot verhoogde daadkracht en kwaliteit voor deze groep vmbo basis- en kader-leerlingen. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken per 1 augustus 2017 het onderwijsaanbod binnen Rotterdam door middel van hun gezamenlijke inzet te verbreden.

Win-win situatie Voor het RSC en haar achterban een langgekoesterde wens, omdat nu ook voor de leerlingen met een bbl-of kbl-advies de weg van primair vrijeschoolonderwijs naar voortgezet vrijeschoolonderwijs open ligt. Voor YBSR de mogelijkheid te laten zien dat betekenisvol onderwijs, ondernemerschap en het antroposofisch gedachtengoed uitstekend samen gaan. Natuurlijk kunnen leerlingen met een vmbo basis of kader advies die niet op een vrijeschool zitten, ook kiezen voor het vrijeschoolonderwijs bij YBSR.

Naast de reguliere brugklasinstroom op YBSR zal er gestart worden met twee kleine vrijeschoolklassen van maximaal 20 leerlingen, waarbij het onderwijs wordt vormgegeven door docenten van zowel het RSC als YBSR. Het curriculum van YBSR zal worden verweven met periode-onderwijs volgens het leerplan van de vrijeschool en met vakken die kenmerkend zijn voor de vrijeschool.

Young Business School Rotterdam is een kleinschalig vmbo dat wordt bevolkt door ruim 200 leerlingen, van bbl t/m tl (mavo). De school, die valt onder het bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs, is gevestigd in een prachtig en gloednieuw gebouw in de ondernemende wijk Katendrecht. Kortom: kom zaken doen!

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Kennismaken met de school