Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Contact en begeleiding

YBSR biedt een veilige leeromgeving met onderwijs dat bij jou past. Wij geloven in talenten en helpen je je talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. We bereiden je voor op een waardevolle plek in de maatschappij. Natuurlijk begeleiden we ook jouw overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs. 

Mentor:
Je kunt pas goed leren als je je op school thuis voelt en er rust vindt. Daarom is begeleiden van leerlingen heel belangrijk. Iedere klas heeft een eigen mentor. Die zorgt ervoor dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. De mentor spreekt vaak met de docenten die jou lesgeven en weet daardoor goed hoe je ervoor staat. Als dat nodig is, overlegt de mentor met je ouders/verzorgers of schakelt extra hulp/begeleiding voor je in.

Leerlingbegeleider/Schooloudercontactpersoon:
De leerlingbegeleider biedt je een luisterend oor. Als er een probleem is op school of thuis kun je bij de leerlingbegeleider terecht. Het kan ook zijn dat deze begeleider naar jou toestapt om te vragen hoe het met je gaat en of je lekker in je vel zit. Zeker wanneer er iets aan de hand is, is het prettig dat onze school klein is. We kunnen op het juiste moment de juiste mensen bij elkaar brengen om een oplossing te vinden. Voor ouders/verzorgers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen is er de mogelijkheid om onze schooloudercontactpersoon te contacten. Ook houdt deze medewerker zich bezig met het welbevinden van de leerling; zij zal desgewenst contact opnemen met ouders/verzorgers.
 
Ondersteuningscoördinator:
De ondersteuningscoördinator is het extra aanspreekpunt in de school bij problemen van leerlingen. Deze wordt ingeschakeld wanneer de reguliere hulp binnen de school zelf niet voldoende is.

Leerjaarcoördinator:
De leerjaarcoördinator houdt zich bezig met de organisatie van de onder- en de bovenbouw. Hij heeft contact met leerlingen en met ouders, maar regelt ook diverse projecten.

Klein Zorgoverleg: 
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is er het Klein Zorgoverleg (KZO). Hierin zitten de teamleider, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolpsycholoog, de leerlingbegeleider en de loopbaancoach wekelijks bij elkaar om de zorgleerlingen te bespreken.

De schoolmaatschappelijk werker en de schoolpsycholoog: 
Als je problemen hebt, bijvoorbeeld met docenten, ouders of vrienden, ga je eerst naar je mentor. Die zal proberen om je te helpen. Als dat niet lukt, word je bij het zorgteam aangemeld. Daar geven ze een advies en kun je een doorverwijzing krijgen naar de schoolmaatschappelijk werker of de schoolpsycholoog. Je kunt ook zonder een verwijzing direct naar de schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog. Net als je ouders/verzorgers kun je met vragen bij ze terecht.

Schoolverpleegkundige:
De schoolverpleegkundige wordt ingeschakeld als er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim. Hij/zij neemt contact op met jou en/of je ouders/verzorgers.

Schoolloopbaancoach:
De schoolloopbaancoach bekijkt met jou welke opleiding het best aansluit bij jouw voorkeur en kwaliteiten. Door samen in gesprek te gaan en door de afname van een beroepentest volgt er een advies en een stappenplan. Mogelijk vraagt het nog wat extra inzet om ervoor te zorgen dat jij je examen haalt en naar een vervolgopleiding kan. Je loopbaancoach is als het ware een maatje die jou helpt je weg te vinden op de gebied van beroepskeuze en opleidingen. De loopbaancoach coacht je richting een passende vervolgopleiding.
 
De leerplichtambtenaar: De leerplichtambtenaar is om de week op school om te praten met leerlingen die veel lessen verzuimen of vaak te laat komen. 
 
Ten slotte werken we samen met de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam en de sector Jeugd van de GGD om ziekteverzuim te monitoren.

Ga snel naar
Aanmelden schooljaar 2022-2023

Interesse in onze school?

Kijk dan hier hoe u zich kunt aanmelden.