Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Passend onderwijs

Passend onderwijs
De Wet Passend Onderwijs geldt vanaf 1 augustus 2014. Samenwerkingsverband Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die passend is voor de situatie in de regio Rotterdam.

In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en de zorg de jongere ondersteunen.

In het kader van passend onderwijs wordt er samen met de ouders, de leerling en de mentor een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld. Voor Leerlingen die een CVI-beschikking hebben, voor pro-leerlingen en lwoo-leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.
Dit plan wordt opgesteld binnen zes weken na de start van het cursusjaar, wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en minstens één keer per jaar bijgesteld.
Voor leerlingen met ADHD in combinatie met ODD is de expertise op onze school niet toereikend.

Ga snel naar
Aanmelden schooljaar 2022-2023

Interesse in onze school?

Kijk dan hier hoe u zich kunt aanmelden.