Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Nieuwe leerlingen

Maak kennis met Young Business School en vrijeschool de Kaap


De aanmeldingsprocedure volgt de richtlijnen van de Rotterdamse Overstap Route.
Vanaf 15 februari 2021 kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor klas 1 van schooljaar 2020-2021.
Aanmelden kan tot 11 maart 16:00.

Heeft u vragen of graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op! Dat kan via 010 429 34 88, maar uiteraard ook via info@youngbusinessschool.nl

Aanmelden en toelating:
Leerlingen met een advies tl/mavo, gl, kbl of bbl (met of zonder LWOO) van de basisschool kunnen zich aanmelden. Inschrijving graag via een telefonische afspraak. Ook verzorgen wij Vrijeschoolonderwijs. Vrijeschool de Kaap is een afdeling binnen onze school. Ook deze afdeling biedt vmbo-onderwijs voor alle leerwegen (bl t/m tl).
Toelating vindt plaats op basis van de gegevens en het advies van de basisschool na overleg met de intake-commissie van onze school. Daarnaast hanteren wij twee voorrangsregels. Leerlingen met een broer of zus op school en leerlingen die afkomstig zijn van een PO vrijeschool. Deze laatste regel geldt alleen voor vrijeschool de Kaap.
Wanneer al je gegevens zijn ingeleverd en verwerkt, krijg je hier bevestiging van.

Alle leerlingen die geplaatst worden volgen dit schooljaar nog een proefdag. Tijdens deze proefdag ga je o.a. aan de slag met een gymles, werk je aan groepsopdrachten, voeren we een gesprek met je en neem je deel aan een theorieles. Zo krijgen we een mooi beeld van wie jij bent en wat jij kan en aan de hand van die bevindingen bekijkt de intakecommissie in welke groep je past.

Meer informatie over de plaatsingswijzer vindt u hier.

Young Business School Rotterdam
Maashavenweg 14
3072 AZ  Rotterdam
T  010 429 34 88 

Contactpersonen

Leerjaar 1:
Mevr. S. van den Akker : svdakker@lmc-vo.nl
  
zij-instroom leerjaar 2:

Mevr. M. Blok : mblok@lmc-vo.nl

zij-instroom leerjaar 3:

Dhr. van der Leer : dvdleer@lmc-vo.nl

Vrijeschool de Kaap: 

Mevr. M. Mourik : mmourik@lmc-vo.nl

 

Ga snel naar
Belangrijk nieuws

Schrijf je nu in!