Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Informatie

Aanmelding

Voorwaarde om te worden aangenomen op de Vrijeschool de Kaap is een advies vmbo-BL / -KL -/ -GL / -TL. Daarnaast moet de basisschool aangeven dat de leerling meer gebaat is bij leren vanuit het doen.

Leerlingen met leerproblemen en problemen op het gebied van gedrag zijn niet op hun plaats binnen de Vrijeschool de Kaap.

Na aanmelding volgt een gesprek met de ouders of verzorgers en de leerling.
Voor aanmelding op de Vrijeschool de Kaap gelden bepaalde voorrangsregelingen.
1: Leerlingen met een broer of zus op school.
2: Leerlingen die afkomstig zijn van een PO vrijeschool.

LWOO
De school heeft een LWOO licentie en zet de gelden in om het lesaanbod in kleine klassen mogelijk te maken. Mocht meer zorg nodig zijn dan werken we samen met het zorgteam van de YBS, schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog om samen te kijken waar ondersteuning nodig is.

Informatie

Informatie over de aannameprocedure is te verkrijgen bij mevrouw Mourik, teamleider van vrijeschool de Kaap mmourik@lmc-vo.nl , 010-4293438

www.instagram.com/vrijeschooldekaap
www.facebook.com/vrijeschooldekaap

 

Ga snel naar