Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Ontstaan

Young Business School + Rudolf Steiner College = Afdeling Vrijeschool De Kaap

Sinds schooljaar 2017-2018 is het aanbod voor vrijeschoolonderwijs in Rotterdam uitgebreid. De samenwerking tussen het Rudolf Steiner College en de Young Business School maakt het mogelijk om binnen het vmbo op alle niveaus vrijeschoolonderwijs aan te bieden.

In het nieuwe gebouw op Katendrecht heeft de YBSR, in samenwerking met het RSC, een afdeling vrijschoolonderwijs opgericht genaamd: vrijeschool de Kaap. Vrijeschool de Kaap is een afdeling van de YBSR, maar de leerlingen krijgen les gebaseerd op het vrijeschool gedachtegoed/ leerplan van het RSC. De vrijeschool specifieke periodelessen worden dan ook gegeven door docenten van het RSC.

Inspiratie

Rudolf Steiner is de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs en de onderliggende inspiratiebron voor vrijeschool de Kaap. Hij verdiepte zich onder andere in de vraag wie de mens in essentie is. Hieruit ontstond de antroposofie (wijsheidsleer van de mens). Van daaruit werkte hij voor het onderwijs aan een opvoedkundig plan, waarbij een kind een ontwikkelingsweg aangereikt wordt met als doel zich volledig te ontplooien.

Vrijeschoolonderwijs gaat uit van datgene, wat tot ontwikkeling kan komen in de leerling. Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich veelzijdig te ontplooien, zowel wat betreft lichaam, ziel als geest. Zo kan, op basis van de idealen van opeenvolgende generaties, de maatschappij voortdurend vernieuwd worden.

Ga snel naar