Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Niveaus

Niveaus
Vmbo is een afkorting van Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. De naam zegt het al: je wordt voorbereid op een volgende opleiding waarin je straks een vak gaat leren.In het vmbo begin je met een brugperiode van twee jaar: de onderbouw. Je wordt ingedeeld op basis van alle (Cito-)testgegevens en het advies van de basisschool. Na het eerste brugklasjaar stroom je door naar het tweede jaar. Als de prestaties en de motivatie het toelaten, is het mogelijk om tussen leerjaren 1 en 2 van niveau te veranderen. Tussen de voorjaars- en de meivakantie in het 2e leerjaar, wordt er gedetermineerd. Dit betekent dat er gekeken wordt welke richting en welk niveau het beste bij de leerling past. Aan de hand van motivatie, inzet, toetsresultaten (waaronder Diataal en CITO-vas), talenten en interesses - en last but not least, de LOB-gesprekken - wordt er een advies uitgebracht voor de verdere route naar het examen.

Young Business School Rotterdam biedt de volgende niveaus aan:
- theoretische leerweg (tl/mavo)
- gemengde leerweg (gl)
- kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
- basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

Voor alle niveaus geldt dat leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk is, mits de toetsgegevens dit toelaten en er een beschikking wordt afgegeven.

Door in de onderbouw (leerjaren 1 en 2) het vak Wereldoriëntatie te volgen heb je je al kunnen voorbereiden op een keuze voor een van de profielen die in de bovenbouw (leerjaren 3 en 4) worden aangeboden:
- Economie & Ondernemen (E&O)
- Zorg & Welzijn (Z&W).

 

Ga snel naar